Κρατήστε με ενήμερο για τα Manufacturing Awards 2024
Για πέμπτη χρονιά έρχονται να επιβραβεύσουν την αριστεία επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα της χώρας, τη βιομηχανία που αντιστέκεται και καινοτομεί, καθώς και επιχειρήσεων που προσφέρουν λύσεις και τεχνολογίες αιχμής για τη βιομηχανία.
Manufacturing Excellence Awards 2023

Tα βραβεία και οι νικητές

Smart & Innovative Factory of the Year
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Industry Provider of the Year
Vraykos Bulk Handling Systems
SME Smart & Innovative Company of the Year
MSG
Αριστεία ανά Βιομηχανικό Κλάδο
Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός 
WINNER Vraykos Bulk Handling Systems - Aktina | Εργοστάσιο Παραγωγής Μιγμάτων Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής /  Κάτω των 30 εργαζομένων
Τρόφιμα 
WINNER ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ  /  Άνω των 30 εργαζομένων
Καφές
WINNER KAFEA TERRA S.A  /  Άνω των 30 εργαζομένων
Ποτά
WINNER ΒΙΚΟΣ Α.Ε.  /  Άνω των 30 εργαζομένων
Πρωτογενής Τομέας Μεταποίησης
WINNER EMEK ΑΕ Ελληνικές μηχανολογικές κατασκευές & εξοπλισμός | ΓΕΦΥΡΑ Τ4 ΤΣΑΚΩΝΑ /  Άνω των 30 εργαζομένων
Ανακύκλωση και Προστασία του Περιβάλλοντος
WINNER ECORESET AE | Διαχείριση Ψυγείων στο τέλος κύκλου ζωής προς πλήρη ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών και συλλογή περιεχόμενων ψυκτικών και διογκωτικών μέσων VFC/VHC με κρυογενική διάταξη  /  Άνω των 30 εργαζομένων
Καπνοβιομηχανία
WINNER ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ | Νέες επενδύσεις και Βιομηχανική Αριστεία:  αποδοτικότερη παραγωγή, περισσότερες εξαγωγές, νέες θέσεις εργασίας /  Άνω των 30 εργαζομένων
Χημικά & Πετρελαιοειδή
WINNER EUROCHEM ABEE | Παραγωγή καινοτόμων χημικών προϊόντων & spray/aerosols  /  Άνω των 30 εργαζομένων
Φάρμακα & Καλλυντικά
WINNER UNI-PHARMA SA | Νέο βιοκλιματικό εργοστάσιο  /  Άνω των 30 εργαζομένων
Πλαστικά
WINNER Α.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε | Εύκαμπτα υλικά συσκευασίας  /  Άνω των 30 εργαζομένων
Δομικά Προϊόντα
WINNER  ALUMIL  /  Άνω των 30 εργαζομένων
 Κορυφαία Βιομηχανικά ‘Εργα
Best Industrial Environmental Protection Project
WINNER SPANOS GROUP |ECOBATCH®: Σύστημα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος με Εξοικόνομιση Ενέργειας & Χαμηλό Ανθρακικό Αποτύπωμα / Πελάτης: LAFARGE - ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ / Έργο: THE ELLINIKON / Κάτω των 30 εργαζομένων
Best Industrial Facility Management Project
WINNER ROBOVISION - BARILLA HELLAS A.E. |Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων οπτικού ελέγχου με στόχο τη διασφάλισης αρτιότητας συσκευασίας  / Κάτω των 30 εργαζομένων
Best Industrial Maintenance Project
WINNER EMEK ΑΕ Ελληνικές μηχανολογικές κατασκευές & εξοπλισμός |Συντήρηση/αναβάθμιση βιομηχανικού εξοπλισμού  / Άνω των 30 εργαζομένων
Best Procurement & Supply Chain Project for Industry
WINNER DELOPOULOS TRANS |Υπεράκτιες ανεμογεννήτριες από τον Βόλο στη Γαλλία με πλήρη τεχνογνωσία ειδικής σπάνιας μεταφοράς  / Άνω των 30 εργαζομένων
Επιχειρηματική Στρατηγική και Επενδύσεις/ Τιμητικά Αφιερωμένη στη Μαρία Λαζαρίμου
PLATINUM ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ | Νέες Επενδύσεις 200 εκ. Ευρώ / Σημαντική παραγωγική επένδυση
 Αναδιοργάνωση Παραγωγής
GOLD Vraykos Bulk Handling Systems |Αναδιοργάνωση της παραγωγής μεγάλης βιομηχανίας καφέ μέσω της βελτίωσης και αυτοματοποίησης της παραγωγής / Κάτω των 30 εργαζομένων
Σημαντική Παραγωγική Επένδυση
GOLD ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ |Νέες Επενδύσεις 200 εκ. ευρώ / Άνω των 30 εργαζομένων
SILVER Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας |Επενδύσεις εκατομμυρίων  στις εγκαταστάσεις για αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας σε  ~19GWh / Άνω των 30 εργαζομένων
BRONZE DEMO |Επενδυτικό Πλάνο 2021-2027, €356 εκατομμυρίων / Άνω των 30 εργαζομένων
Εξωστρεφής Μεταποιητική Δραστηριότητα
GOLD Α.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε | Εύκαμπτα υλικά συσκευασίας / Άνω των 30 εργαζομένων
SILVER EUROCHEM ABEE |Παραγωγή καινοτόμων χημικών προϊόντων & spray/aerosols για την βιομηχανία, ναυτιλία, αεροπορία και ένοπλες δυνάμεις / Άνω των 30 εργαζομένων
BRONZE HELM HELLAS ΑΒΕΕ |Τα συστήματα μιας ελληνικής οικογενειακής βιομηχανίας στις μεγαλύτερες παραγωγικές εγκαταστάσεις του κόσμου / Άνω των 30 εργαζομένων
Νέα Εταιρεία Μεταποίησης
GOLD ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε | Η σύγχρονη μονάδα παραγωγής καινοτόμων μειγμάτων dry mix, με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό από τη VRAYKOS / Άνω των 30 εργαζομένων
Στρατηγική ESG 
GOLD UNI-PHARMA SA | Πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξη & Ηθικού Επιχειρείν / Άνω των 30 εργαζομένων
SILVER KAFEA TERRA S.A. / Άνω των 30 εργαζομένων
 Αποτελεσματική Διοίκηση Εργοστασίου
PLATINUM  ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ | Πλήρης αναδιάρθρωση των διαδικασιών παραγωγής μέσα από το OPEN+ σύστημα, με εργαλεία lean και continuous improvement και με βασικό σκοπό το zero loss mentality σε όλα τα επιμέρους τμήματα
Παραγωγικότητα & Απόδοση 
GOLD WHISCO Consultants | Advanced Planning and Scheduling Optimization for the Sofia Med Copper Rolling Factory of Viohalco / Κάτω των 30 εργαζομένων
SILVER Vraykos Bulk Handling Systems |Αναδιοργάνωση της παραγωγής μεγάλης βιομηχανίας καφέ μέσω της βελτίωσης και αυτοματοποίησης της παραγωγής / Κάτω των 30 εργαζομένων
BRONZE MSG |Βελτιστοποίηση Παραγωγής με Χρήση Ευρετικών Αλγορίθμων / Κάτω των 30 εργαζομένων
Παραγωγικότητα & Απόδοση 
GOLD Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας |PowerUp | Global Operational Excellence Program / Άνω των 30 εργαζομένων
SILVER DRUCKFARBEN HELLAS S.A. |Επιλεκτική καθετοποίηση παραγωγικής διαδικασίας/backward integration of production process / Άνω των 30 εργαζομένων
BRONZE ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ | Η παραγωγή μεταλλικών ραφιών μέσα από την Βιομηχανία 4.0 / Άνω των 30 εργαζομένων
Βέλτιστη Οργάνωση Παραγωγής 
GOLD ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ |Πλήρης αναδιάρθρωση των διαδικασιών παραγωγής μέσα από το OPEN+ σύστημα, με εργαλεία lean και continuous improvement και με βασικό σκοπό το zero loss mentality σε όλα τα επιμέρους τμήματα| Global Operational Excellence Program / Άνω των 30 εργαζομένων
SILVER Sofia Med S.A. |Advanced Planning and Production Scheduling for the Sofia Med Copper Rolling Factory of Viohalco / Άνω των 30 εργαζομένων
BRONZE ALUMIL| Planning Excellence / ΆΝω των 30 εργαζομένων
Αποτελεσματική Διοίκηση & Συστήματα Παραγωγής 
GOLD MSG |MSG Basis / Κάτω των 30 εργαζομένων
Αποτελεσματική Διοίκηση & Συστήματα Παραγωγής 
GOLD ALUMIL |MES system: Automated Production Flow (APF) - APEX-Oracle / Άνω των 30 εργαζομένων
Διαχείριση Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
GOLD KOUVIDIS | Επενδυτικό έργο ανέγερσης του νέου βιοκλιματικού κτιρίου και αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών / Άνω των 30 εργαζομένων
Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες
PLATINUM Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας | Πέντε εξειδικευμένα κέντρα και 200+ ειδικούς επιστήμονες / Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D)
Καινοτομία & Δημιουργικότητα
GOLD Vraykos Bulk Handling Systems - Aktina | Ευέλικτα Συστήματα Διαχείρισης Πρώτων Υλών  για το νέο Εργοστάσιο Παραγωγής Μιγμάτων Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής της Aktina /  Κάτω των 30 εργαζομένων
SILVER MSG | GMP λύσεις / Κάτω των 30 εργαζομένων
 Καινοτόμα Προϊόντα 
GOLD Vraykos Bulk Handling Systems | Καινοτόμα Συστήματα Ανάμιξης - Ενσάκισης Μιγμάτων (Dry Mix) ''made in Greece''για τη Βιομηχανία Τροφίμων /  Κάτω των 30 εργαζομένων
 Καινοτόμα Προϊόντα 
GOLD Α.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε | X-CYCLE | Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας / Άνω των 30 εργαζομένων
SILVER ALUMINCO | ALUMINCO SKYLINE SYSTEMS: Δημιουργικότητα Και Καινοτομία Χωρίς Περιορισμούς / Άνω των 30 εργαζομένων
BRONZE ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ | Κοτόπουλο Ελεύθερης Βοσκής ΠΙΝΔΟΣ / Άνω των 30 εργαζομένων
Αξιοποίηση Τεχνολογιών στην Παραγωγή
GOLD Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας | Τεχνολογία και καινοτομία στην υπηρεσία της παραγωγής και της Υγείας & Ασφάλειας / Άνω των 30 εργαζομένων
SILVER Epsilon Net Group - Epsilon SingularLogic | ΚΥΚΝΟΣ | Απόλυτη προσαρμογή ERP σε custom ανάγκες  - όλα σε μία πλατφόρμα, την PYLON Hybrid / Άνω των 30 εργαζομένων
 Smart Factory / Πάροχος λύσης
GOLD WINGS ICT SOLUTIONS AE | Η σύγχρονη λύση της WINGS ICT Solutions για Ευφυείς Εφαρμογές στις Μεταφορές και στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. / Άνω των 30 εργαζομένων
Smart Factory / Βιομηχανία
GOLD Gizelis Robotics | Πλήρης αυτοματοπoίηση της γραμμής συγκόλλησης δεξαμενών νερού στο εργοστάσιο της Calpak με έξυπνα ρομποτικά συστήματα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. / Άνω των 30 εργαζομένων
SILVER ALUMIL | Εντοπισμός επιφανειακών σφαλμάτων μέσω του συστήματος Extrusion 4.0 – Extrusion CYRUS | d-cube / Άνω των 30 εργαζομένων
SILVER ALUMIL| Ανάλυση μεγάλων δεδομένων πρεσών με στόχο τη μείωση του scrap - Satori / Άνω των 30 εργαζομένων
 Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D)
GOLD Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας | Πέντε εξειδικευμένα κέντρα και 200+ ειδικούς επιστήμονες / Άνω των 30 εργαζομένων
SILVER DEMO ΑΒΕΕ | Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης χημικών μορίων στη Θέρμη Θεσσαλονίκης / Άνω των 30 εργαζομένων
Εφοδιαστική Αλυσίδα και Πελατοκεντρική Κουλτούρα
 Υψηλή Ποιότητα
GOLD ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ | Πρεσβευτές Ποιότητας: Η Ποιότητα στο εργοστάσιο του μέλλοντος / Άνω των 30 εργαζομένων
SILVER DEMO | Προτεραιότητα μας είναι πάντα η ποιότητα / Άνω των 30 εργαζομένων
BRONZE ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ | Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ποιότητας παραγωγής μεταλλικών ραφιών / Άνω των 30 εργαζομένων
 Επιτυχημένη Συνεργασία με Πελάτες / Προμηθευτές
GOLD DELOPOULOS TRANS | Υπεράκτιες ανεμογεννήτριες από τον Βόλο στη Γαλλία μετά από συνεργασία με τη βιομηχανία και την τροχαία / Άνω των 30 εργαζομένων
Βιώσιμη Παραγωγή
PLATINUM UNI-PHARMA SA | Πολιτική zero accidents, με ψηφιακά εργαλεία /Υγεία & ασφάλεια εργαζομένων / Περισσότεροι των 30 εργαζομένων
Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων
GOLD Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής (EKYZ) | Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τη Βιομηχανία σε θέματα Πρώτων Βοηθειων, Πυρασφάλειας, Διάσωσης και Ειδικού Εξοπλισμού / Κάτω των 30 εργαζομένων
Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων 
GOLD UNI-PHARMA SA | Πολιτική zero accidents, με ψηφιακά εργαλεία / Άνω των 30 εργαζομένων
Περιβαλλοντική & Ενεργειακή Πολιτική
GOLD UNI-PHARMA SA & InterMed SA | Ενεργειακή πολιτική, βιώσιμο αποτέλεσμα / Άνω των 30 εργαζομένων
SILVER ALUMINCO | «Πράσινη» Στρατηγική και Βιώσιμη Ανάπτυξη / Άνω των 30 εργαζομένων
BRONZE ELBISCO A.E | Φωτοβολταϊκό έργο τύπου net metering  999.53κW  στο εργοστάσιο στην Γλύφα Χαλκίδας / Άνω των 30 εργαζομένων
Μηδενικό Αποτύπωμα (net zero)
GOLD ALUMIL | Loop 60: 60% ανακυκλωμένο αλουμίνιο σε όλα τα προφίλ αρχιτεκτονικών συστημάτων (Πιστοποίηση “OK Recyled”) / Άνω των 30 εργαζομένων
SILVER Coca-Cola Τρία Έψιλον | Εργοστάσιο Παραγωγής Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ: Στόχος ένα κλιματικά ουδέτερο εργοστάσιο μέχρι το 2025 / Άνω των 30 εργαζομένων
BRONZE KOUVIDIS | Φιλοπεριβαλλοντικές στρατηγικές για την βιώσιμη ανάπτυξη της KOUVIDIS στον κόσμο των πλαστικών σωλήνων / Άνω των 30 εργαζομένων
 Ίση Μεταχείριση, Πολυπολιτισμικότητα & Κοινωνική Ενσωμάτωση
GOLD ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ | Ισότητα - συμπερίληψη - ίσες ευκαιρίες / Άνω των 30 εργαζομένων
Επιχειρησιακή Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
GOLD ΒΙΚΟΣ Α.Ε. |Ο Β-οίκος της Ζωή μας / Άνω των 30 εργαζομένων
SILVER ALUMINCO | A PLANET TO LOVE BY ALUMINCO: Πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας που εστιάζει στην οικολογική και κοινωνική βιωσιμότητα / Άνω των 30 εργαζομένων

Kριτική Επιτροπή

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από την έγκριτη Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από ακαδημαϊκούς, έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς και εκπροσώπους των φορέων του χώρου. Η Κριτική Επιτροπή εμπλουτίζεται συνέχεια.
Προεδρος Επιτροπhς αξιολογησησ

Δημήτρης Βέργαδος

Jury President Manufacturing Awards 2023
Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Διευθυντής Τομέα ΜΜΕ και Ενημέρωσης ΣΕΒ

Τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής

Ενότητες Υποψηφιότητας

Στόχος

Γιατί να συμμετάσχω;

Μέσω των βραβείων αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται εξαιρετικά επιτεύγματα και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες σε προγράμματα και μοντέλα επιβράβευσης, στις ευκαιρίες που δημιουργούν οι μάρκες για επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους πελάτες και στις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για να διατηρούν το πελατολόγιό τους. Μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης, οι εταιρείες, οργανισμοί, φορείς, λαμβάνουν χρήσιμο feedback από τους ειδικούς για τη χρονιά που πέρασε και εντοπίζουν τη θέση τους σε σύγκριση με τους peers τους στην αγορά που δραστηριοποιούνται.
Στόχος της αξιολόγησης και της επιβράβευσης είναι η διαρκής βελτίωση των εταιρειών, των κλάδων και του επιχειρηματικού τοπίου συνολικά στην Ελλάδα.
 • Αναγνώριση / Αξιοπιστία
  Ένα βραβείο σημαίνει ότι η υποψηφιότητά σας έχει αξιολογηθεί θετικά από τους ειδικούς που απαρτίζουν την επιτροπή, αναγνωρίζεται και αποκτά αξιοπιστία.
 
 • Μέτρηση της Επιτυχίας / Benchmarking
  Μέσω της αξιολόγησης, οι υποψήφιοι διακρίνουν πού τοποθετούνται οι λειτουργίες, υπηρεσίες ή/ και προϊόντα τους σε σχέση με την αγορά, τα διεθνή standards και τις προσδοκίες των αξιολογητών.
 • Προβολή / Δημοσιότητα
  Μια διάκριση προσφέρει πολλαπλά εργαλεία και ευκαιρίες για ευρύτερη δημοσιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
 • Ανταμοιβή / Κίνητρο στις ομάδες
  Η διάκριση προσφέρει σημαντική αναγνώριση στις προσπάθειες των ομάδων και ενισχύει το ηθικό των εργαζομένων.
 • Ενίσχυση πωλήσεων
  Έχει αποδειχθεί μέσω ερευνών ότι ένα βραβείο ενισχύει την άποψη των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών / προϊόντων μιας εταιρείας και συνεισφέρει θετικά στις πωλήσεις.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων / Απονομή Βραβείων

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων / απονομή των βραβείων έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2023. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερομηνία και την ανακοίνωση / απονομή των βραβείων θα λάβετε με την ενημέρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Στην εκδήλωση απονομής των βραβείων (εφόσον πραγματοποιηθεί), δικαιούστε μια (1) δωρεάν συμμετοχή για να παραλάβετε το βραβείο. Η δωρεάν συμμετοχή αφορά κάθε συμμετέχουσα εταιρεία (ΑΦΜ), ανεξαρτήτως αριθμού υποψηφιοτήτων που υπέβαλε ή εταιρειών που αναφέρονται σε αυτές. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή ανάμεσα στη διοργάνωση τελετής απονομής ή στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Boussias Events, η οποία θα αποφασίζει κατά περίπτωση (λαμβάνοντας υπόψη και τις εκάστοτε υγειονομικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες). Οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση θα έχουν κατά της Boussias Events και η Boussias Events ουδεμία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί τελετή απονομής των βραβείων.

Winners' kit

Οι νικητές λαμβάνουν:
1. Το λογότυπο των βραβείων της φετινής διοργάνωσης με τη συγκεκριμένη βράβευση στην κατηγορία της ( sticker ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καμπάνιες δημοσιότητας, στο website, στα social media, στις υπογραφές email, πάνω στις συσκευασίες προϊόντων, brochures και οπουδήποτε αλλού εκτιμάται ότι θα προσδώσει τη δημοσιότητα που απαιτείται.

2. Πιστοποίηση Βράβευσης (trophy, αγαλματίδιο, πάπυρος κτλ).

3. Αναφορά όλων των βραβεύσεων στον τελικό πίνακα νικητών στο website της διοργάνωσης.

4. Δημοσιότητα σε επιλεγμένα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της Boussias Media με παραπομπή στον τελικό πίνακα νικητών.
5. Αναφορά στο email (newsletter) που αποστέλλεται σε όλη τη σχετική αγορά με παραπομπή στον τελικό πίνακα νικητών.

6. Δημοσιότητα μέσω Δελτίων Τύπου, που αποστέλλεται σε χορηγούς επικοινωνίας και θεσμικούς φορείς, με παραπομπή στον τελικό πίνακα νικητών.

7. Προβολή στα social media της Boussias Media με posts που παραπέμπουν στον τελικό πίνακα νικητών.

8. Εκπρόσωποι των κορυφαίων βραβείων έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν με δήλωση στο βίντεο των βραβείων.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επικοινωνίας σχετικά με το βραβείο (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επικοινωνία χορηγίας, διάκρισης, συμμετοχής στη διοργάνωση κ.λπ.), παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μόνον τα επίσημα υλικά που θα λάβετε από την Boussias Events.
 • Απαγορεύεται ρητώς η παραποίηση/τροποποίηση των εν λόγω υλικών της διοργάνωσης, ή/και η χρήση άλλων υλικών για την πραγματοποίηση της επικοινωνίας κατά τα ανωτέρω, καθώς και η χρήση των επίσημων υλικών της διοργάνωσης για άσχετους με αυτήν σκοπούς.
 • Απαγορεύεται με οποιαδήποτε τρόπο η χρήση ή/και τροποίηση ή/και παραποίηση ή/και αντιγραφή του λογοτύπου ή/και της οπτικής ταυτότητας του βραβείου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Boussias Events.
 • Venue
  Το venue για την τελετή απονομής των βραβείων, θα ανακοινωθεί με την ενημέρωση των αποτελεσμάτων μετά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Ο χώρος της εκδήλωσης επιλέγεται κατ’ απόλυτο διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία δικαιούται να αλλάξει το venue και την ημερομηνία τελετής οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.
 • Κόστος συμμετοχής
  Το κόστος υποψηφιοτήτων δεν περιλαμβάνει το κόστος συμμετοχής στην τελετή απονομής των βραβείων (εφόσον πραγματοποιηθεί). Η Διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει για το κόστος συμμετοχής, τους ακυρωτικούς όρους & τον τρόπο πληρωμής και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την τελετή απονομής, κατά την ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση.
 • Ασφάλεια Συμμετοχής
  Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία τηρεί όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Κατεβάστε τους όρους συμμετοχής
& τις κατηγορίες βράβευσης

Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το email σας για να κατεβάσετε το αρχείο με τις κατηγορίες και τους όρους συμμετοχής των βραβείων, καθώς και για να επικοινωνήσει μαζί σας εκπρόσωπος της BOUSSIAS Events και να σας ενημερώσει περαιτέρω για τις κατηγορίες βράβευσης και να απαντήσει σε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ενότητες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία.

Όροι Συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων.