Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε έξι Ενότητες με διαφορετικές κατηγορίες βραβείων.

Ενότητα 1. Αριστεία ανά Βιομηχανικό Κλάδο

Βραβεύονται βιομηχανικές μονάδες που έχουν ξεχωρίσει στον κλάδο τους για την αριστεία στις επιδόσεις, οργάνωση, εξοπλισμό, εργασιακό περιβάλλον κ.λπ. Οι υποψηφιότητες μπορεί να προέρχονται από τους παρακάτω βιομηχανικούς κλάδους:

1.1. Τρόφιμα & ποτά
1.2. Χημικά & πετρελαιοειδή
1.3. Φάρμακα & καλλυντικά
1.4. Πλαστικά
1.5. Γυαλί, Μέταλλο, Χαρτί
1.6. Ένδυση και κλωστοϋφαντουργία
1.7. Δομικά προϊόντα
1.8. Εξορυκτική & Μεταλλευτική βιομηχανία
1.9. Ενέργεια
1.10. Πρωτογενής τομέας μεταποίησης
1.11. Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός NEW
1.12. Οικιακός εξοπλισμός
1.13. Ανακύκλωση και προστασία του περιβάλλοντος
1.14. Άλλος κλάδος

Ενότητα 2. Επενδύσεις & Στρατηγική

2.1 Σημαντική παραγωγική επένδυση
Βραβεύονται βιομηχανίες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιήσει σημαντική επένδυση είτε στη δημιουργία νέας μονάδας/γραμμής παραγωγής ή στην ουσιαστική αναβάθμιση υπάρχουσας μονάδας/γραμμής παραγωγής.

2.2 Εξωστρεφής μεταποιητική δραστηριότητα
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων με έντονη και συνεχή εξαγωγική δραστηριότητα, παρουσία σε μεγάλες διεθνείς αγορές και με σημαντικούς πελάτες σε διάφορες χώρες.

2.3 Αναδιοργάνωση παραγωγής
Βραβεύονται βιομηχανίες που έχουν ριζικά αναδιοργανώσει την παραγωγή τους ή/και το τμήμα παραγωγής με νέες οργανωσιακές δομές, χτίσιμο δεξιοτήτων, νέων πρακτικών παραγωγής, ευέλικτες μορφές παραγωγής κ.λπ. για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και την αύξηση της απόδοσης.

2.4 Νέα εταιρεία μεταποίησης
Βραβεύονται νέες βιομηχανίες που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα τελευταία 5 χρόνια, παράγοντας καινοτόμα προϊόντα σε πρότυπες βιομηχανικές μονάδες και καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες στις αγορές εντός ή εκτός Ελλάδος.

2.5 Στρατηγική διαχείρισης κρίσεων
Βραβεύονται βιομηχανίες που η ηγεσία του εργοστασίου καταδεικνύει ικανότητες γρήγορης απόκρισης και προσαρμοστικότητας στα δεδομένα της υγειονομικής κρίσης και επιβεβλημένης ψηφιακής ανάπτυξης υποστηρίζοντας ουσιαστικά τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης.

2.6 Στρατηγική για τα ESG (Environment, Society, Governance) NEW
Βραβεύονται βιομηχανίες που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ESG, δημοσιοποιούν τις σχετικές δράσεις τους και αξιολογούνται ιδιαίτερα υψηλά στο δείκτη ESG.

Ενότητα 3. Διοίκηση Εργοστασίου

3.1 Παραγωγικότητα & απόδοση
Βραβεύονται βιομηχανίες που έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα στην παραγωγή, έχουν μειώσει τα κόστη παραγωγής, ενώ έχουν κρατήσει σε υψηλό επίπεδο την εξυπηρέτηση των πελατών τους.

3.2 Βέλτιστη οργάνωση παραγωγής
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων που μέσω διατμηματικών συνεργασιών και νέων τεχνολογιών οργανώνουν βέλτιστη παραγωγή μέσω της μείωσης απωλειών, κατάρτισης ρεαλιστικού πλάνου παραγωγής, σωστής πρόβλεψης πωλήσεων, προγραμματισμού προμηθειών και εργατικού δυναμικού κ.λπ.

3.3 Αποτελεσματική διοίκηση & συστήματα παραγωγής
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων με καινοτόμα συστήματα (TQM, Lean Management, BPR, ολοκληρωμένα MIS κ.λπ.) και διαδικασίες για πιο αποδοτικό σχεδιασμό, διαχείριση και έλεγχο παραγωγής.

3.4 Αποτελεσματικά logistics
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων με βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες στο κύκλωμα προμηθειών/αγορών, στη διαχείριση αποθεμάτων/ αποθηκών, στη διοίκηση του κέντρου διανομής κ.λπ.

3.5 Διαχείριση βιομηχανικών εγκαταστάσεων
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων με βέλτιστες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης βιομηχανικών εγκαταστάσεων (facility management-maintenance) όσον αφορά κτίρια, υποδομές, συντήρηση, εξωτερικοί χώροι, καθαρισμός, διαχείριση απορριμμάτων, ασφάλεια και φύλαξη κ.λπ.

Ενότητα 4. Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες

4.1 Αξιοποίηση τεχνολογιών στην παραγωγή
Βραβεύονται βιομηχανίες και εταιρείες πάροχοι λύσεων βιομηχανίας με καινοτόμες και αποδοτικές νέες τεχνολογίες (Ρομποτική, Τεχνολογίες αισθητήρων κ.λπ.) και συστημάτων (MRP, MIS, ERP κ.λπ.) που έχουν φέρει ήδη σημαντικά αποτελέσματα στην παραγωγή.

4.2 Smart Factory
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων που χρησιμοποιούν υπερσύγχρονες τεχνολογίες (IoT, Big Data Analytics, Τεχνητή Νοημοσύνη, 3-D printing, Augmented reality κ.λπ.) για τον πλήρη μετασχηματισμό του εργοστασίου.

4.3 Έρευνα & ανάπτυξη (R&D)
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων που έχουν οργανωμένα τμήματα R&D ή συμμετέχουν σε εθνικά/ ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα ή έχουν συνεργασίες με ΑΕΙ/ερευνητικά κέντρα, με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων αλλά και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας, των δομών και του εξοπλισμού παραγωγής.

4.4 Καινοτόμα προϊόντα
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων που έχουν σχεδιάσει, πιστοποιήσει, προωθήσει και δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα που είναι διεθνώς ανταγωνιστικά και αναγνωρίσιμα.

4.5 Καινοτομία & δημιουργικότητα
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων βιομηχανίας που αποδεικνύουν μοναδικά χαρακτηριστικά δημιουργικής σκέψης και επακόλουθων υλοποιήσιμων καινοτομιών στη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων, στην οργάνωση και λειτουργία της παραγωγής και γενικά στη διαχείριση του εργοστασίου με σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Ενότητα 5. Ποιότητα, Εξυπηρέτηση & Συνεργασίες

5.1 Υψηλή ποιότητα
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων που επιδεικνύουν σε συνεχή βάση υψηλά επίπεδα ποιότητας στις διαδικασίες παραγωγής, στα τελικά και ενδιάμεσα προϊόντα, στην εξυπηρέτηση των πελατών κ.λπ., ενώ έχουν υψηλές επιδόσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας.

5.2 Αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων που αξιοποιούν προχωρημένες τεχνικές και τεχνολογίες στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών τους με αποδοτική παραγωγή, αποτελεσματική μεταφορά και παράδοση των προϊόντων και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη.

5.3 Επιτυχημένη συνεργασία με πελάτες / προμηθευτές
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων που έχουν μακροχρόνιες και ολοκληρωμένες συνεργασίες με προμηθευτές τους ή/και πελάτες για αντιμετώπιση των γενικότερων προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και την γενικότερη ανάπτυξη της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται.

5.4 Ανταπόκριση στην αναδιοργάνωση παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι υπηρεσιών που ανταποκρίθηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού (πρώτων υλών, ημιετοιμων και τελικών προϊόντων) λόγω της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου, της πανδημίας κλπ.

Ενότητα 6. Εργασία, Ασφάλεια & Περιβάλλον

6.1 Περιβαλλοντική & ενεργειακή πολιτική
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων με αποδοτικές δράσεις περιβαλλοντικής πολιτικής στο εργοστάσιο και συστημάτων ολικής διαχείρισης αποβλήτων, με βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση των μηχανημάτων/κτιρίων, με μέτρηση και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με μείωση του κόστους ενέργειας κ.λπ.

6.2 Υγεία & ασφάλεια εργαζομένων
Βραβεύονται βιομηχανίες και πάροχοι λύσεων με αποτελεσματικές μακροπρόθεμες και μεσοπρόθεσμες λόγω πανδημίας δράσεις στην προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε όλα τα τμήματα και χώρους του εργοστασίου.

6.3 Αριστεία στην οργάνωση εργασίας & του ανθρώπινου δυναμικού
Βραβεύονται βιομηχανικές μονάδες με βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στην προώθηση καινοτομιών στην οργάνωση της εργασίας , όπως διατμηματικές ομάδες, διαχείριση ταλέντων κ.λπ.

6.4 Επιχειρησιακή Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Βραβεύονται βιομηχανίες με εξαιρετικά προγράμματα ΕΗ& ΕΚΕ που επικεντρώνονται στην υποστήριξη κοινωνικών ομάδων με ενέργειες κοινωνικής ευαισθησίας ή/και στην προστασία του περιβάλλοντος με σχετικές δράσεις.

Gold - Silver - Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται οι βαθμίδες βράβευσης (Gold, Silver Bronze / Winner, Highly Commended κ.λπ.). Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Μεγάλα Βραβεία

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία όλων των επιμέρους βραβευμένων υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω ενότητες, με την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 14 πόντους. Συγκεκριμένα κάθε βραβείο θα λαμβάνει τους εξής πόντους: Gold βραβείο 7 πόντους, Silver βραβείο 3 πόντους και Bronze βραβείο 1 πόντο.

Smart & Innovative Factory of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις ενότητες των βραβείων

Sustainable Factory of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις ενότητες των βραβείων.

Industry Provider of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις ενότητες των βραβείων.