Κατηγορίες & βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε έξι ενότητες και σε κάθε μία από αυτές υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης

Ενότητα 1. Αριστεία ανά Βιομηχανικό Κλάδο

Βραβεύονται βιομηχανικές μονάδες που έχουν ξεχωρίσει στον κλάδο τους για την αριστεία στις επιδόσεις, οργάνωση, εξοπλισμό, εργασιακό περιβάλλον κ.λπ. Οι υποψηφιότητες μπορεί να προέρχονται από τους παρακάτω βιομηχανικούς κλάδους:

1.1 Τρόφιμα και ποτά


1.2 Χημικά και πετρελαιοειδή


1.3 Φάρμακα και καλλυντικά


1.4 Ένδυση και κλωστοϋφαντουργία


1.5 Εξορυκτική & Μεταλλευτική βιομηχανία


1.6 Δομικά προϊόντα


1.7 Ενέργεια


1.8 Πρωτογενής τομέας μεταποίησης


1.9 Οικιακός εξοπλισμός


1.10 Ανακύκλωση και προστασία του περιβάλλοντος


1.11 Άλλος κλάδος

Ενότητα 2. Επενδύσεις και Στρατηγική

2.1 Σημαντική παραγωγική επένδυση
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρίες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιήσει σημαντική επένδυση είτε στη δημιουργία νέας μονάδας/γραμμής παραγωγής ή στην ουσιαστική αναβάθμιση υπάρχουσας μονάδας/γραμμής παραγωγής.


2.2 Εξωστρεφής μεταποιητική δραστηριότητα
Βραβεύονται εταιρείες μεταποίησης με έντονη και συνεχή εξαγωγική δραστηριότητα, παρουσία σε μεγάλες διεθνείς αγορές και με σημαντικούς πελάτες σε διάφορες χώρες.


2.3 Αναδιοργάνωση παραγωγής
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρείες που έχουν ριζικά αναδιοργανώσει την παραγωγή τους ή/και το τμήμα παραγωγής με νέες οργανωσιακές δομές, χτίσιμο δεξιοτήτων, νέων πρακτικών παραγωγής, ευέλικτες μορφές παραγωγής κ.λπ. για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και την αύξηση της απόδοσης. 2


2.4 Νέα εταιρία μεταποίησης
Βραβεύονται νέες μεταποιητικές εταιρείες που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα τελευταία 5 χρόνια, παράγοντας καινοτόμα προϊόντα σε πρότυπες βιομηχανικές μονάδες και καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες στις αγορές εντός ή εκτός Ελλάδος.


2.5 Στρατηγική και ηγεσία
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρείες που το μάνατζμεντ του εργοστασίου καταδεικνύει ηγετικές ικανότητες και ολοκληρωμένη στρατηγική με ξεκάθαρους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία έχουν επιτευχθεί υποστηρίζοντας ουσιαστικά τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ενότητα 3. Διοίκηση Εργοστασίου

3.1 Παραγωγικότητα και απόδοση
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρείες που έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα στην παραγωγή, έχουν μειώσει τα κόστη παραγωγής, ενώ έχουν κρατήσει σε υψηλό επίπεδο την εξυπηρέτηση των πελατών τους.


3.2 Βέλτιστη οργάνωση παραγωγής
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρείες που μέσα από πρακτικές διατμηματικών συνεργασιών και νέων τεχνολογιών οργανώνουν βέλτιστη παραγωγή μέσω της κατάρτισης ευέλικτου και δυναμικού πλάνου παραγωγής, σωστής πρόβλεψης πωλήσεων, προγραμματισμού προμηθειών και εργατικού δυναμικού κ.λπ.


3.3 Αποτελεσματική διοίκηση και συστήματα παραγωγής
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρείες με καινοτόμα συστήματα (TQM, Lean Management, BPR, ολοκληρωμένα MIS κ.λπ.) και διαδικασίες για πιο αποδοτικό σχεδιασμό, διαχείριση και έλεγχο παραγωγής.


3.4 Αποτελεσματικά logistics
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρείες με βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες στο κύκλωμα προμηθειών/αγορών, στη διαχείριση αποθεμάτων/ αποθηκών, στη διοίκηση του κέντρου διανομής κ.λπ.


3.5 Διαχείριση βιομηχανικών εγκαταστάσεων
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρείες με βέλτιστες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης βιομηχανικών εγκαταστάσεων (facility management-maintenance) όσον αφορά κτίρια, υποδομές, συντήρηση, εξωτερικοί χώροι, καθαρισμός, διαχείριση απορριμμάτων, ασφάλεια και φύλαξη κ.λπ.

Ενότητα 4. Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες

4.1 Αξιοποίηση τεχνολογιών στην παραγωγή
Βραβεύονται εταιρείες με καινοτόμες και αποδοτικές χρήσεις νέων τεχνολογιών (Ρομποτική, Τεχνολογίες αισθητήρων κ.λπ.) και συστημάτων (MRP, MIS, ERP κ.λπ.) που έχουν φέρει ήδη σημαντικά αποτελέσματα στην παραγωγή.


4.2 Smart Factory
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρείες που χρησιμοποιούν υπερσύγχρονες τεχνολογίες (IoT, Big Data Analytics, Τεχνητή Νοημοσύνη, 3-D printing, Augmented reality κ.λπ.) για τον πλήρη μετασχηματισμό του εργοστασίου.


4.3 Έρευνα και ανάπτυξη (R&D)
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρείες που έχουν οργανωμένα τμήματα R&D ή συμμετέχουν σε εθνικά/ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα ή έχουν συνεργασίες με ΑΕΙ/ερευνητικά κέντρα, με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων αλλά και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας, των δομών και του εξοπλισμού παραγωγής.


4.4 Καινοτόμα προϊόντα
Βραβεύονται εταιρείες μεταποίησης που έχουν σχεδιάσει, πιστοποιήσει, προωθήσει και δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα που είναι διεθνώς ανταγωνιστικά και αναγνωρίσιμα.


4.5 Καινοτομία και δημιουργικότητα
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρείες που αποδεικνύουν μοναδικά χαρακτηριστικά δημιουργικής σκέψης και επακόλουθων υλοποιήσιμων καινοτομιών στη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων, στην οργάνωση και λειτουργία της παραγωγής και γενικά στη διαχείριση του εργοστασίου με σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Ενότητα 5. Ποιότητα, Εξυπηρέτηση & Συνεργασίες

5.1 Υψηλή ποιότητα
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρείες που επιδεικνύουν σε συνεχή βάση υψηλά επίπεδα ποιότητας στις διαδικασίες παραγωγής, στα τελικά και ημιέτοιμα προϊόντα, στην εξυπηρέτηση των πελατών κ.λπ., ενώ έχουν υψηλές επιδόσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας.


5.2 Αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρείες που αξιοποιούν προχωρημένες τεχνικές και τεχνολογίες στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών τους με αποδοτική παραγωγή, αποτελεσματική μεταφορά και παράδοση των προϊόντων και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη.


5.3 Επιτυχημένη συνεργασία με πελάτες / προμηθευτές
Βραβεύονται μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν μακροχρόνιες και ολοκληρωμένες συνεργασίες με προμηθευτές τους ή/και πελάτες για αντιμετώπιση των γενικότερων προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και την γενικότερη ανάπτυξη της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται.


5.4 Business Continuity στην παραγωγή
.Βραβεύονται μεταποιητικές εταρείες που αξιοποίησαν με επιτυχία οργανωμένα πλάνα συνέχισης των παραγωγικών τους λειτουργιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Όπως για παράδειγμα η πανδημία του κορονοϊού με τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας/ υγιεινής για το προσωπικό, την εξυπηρέτηση/διανομή προϊόντων στο πλαίσιο των μέτρων μείωσης της κινητικότητας, το lockdown των επιχειρήσεων κ.λπ. NEW

Ενότητα 6. Εργασία, Ασφάλεια & Περιβάλλον

6.1 Περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική
Βραβεύονται εταιρείες μεταποίησης με αποδοτικές δράσεις περιβαλλοντικής πολιτικής στο εργοστάσιο και συστημάτων ολικής διαχείρισης αποβλήτων, με βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση των μηχανημάτων/κτιρίων, με μέτρηση και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με μείωση του κόστους ενέργειας κ.λπ.


6.2 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρείες με μακροχρόνιες δράσεις στην προάσπιση της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων σε όλα τα τμήματα και χώρους του εργοστασίου.


6.3 Αριστεία στην οργάνωση εργασίας και του ανθρώπινου δυναμικού
Βραβεύονται βιομηχανικές μονάδες με βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στην προώθηση καινοτομιών στην οργάνωση της εργασίας , όπως διατμηματικές ομάδες, διαχείριση ταλέντων κ.λπ.


6.4 Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Βραβεύονται μεταποιητικές εταιρείες με εξαιρετικά προγράμματα ΕΚΕ που επικεντρώνονται στην υποστήριξη κοινωνικών ομάδων με ενέργειες κοινωνικής ευαισθησίας ή / και στην προστασία του περιβάλλοντος με σχετικές δράσεις.Μεγάλα Βραβεία!

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους βραβευμένων υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω ενότητες, με την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 14 πόντους. Συγκεκριμένα κάθε βραβείο θα λαμβάνει τους εξής πόντους: Gold βραβείο 7 πόντους, Silver βραβείο 3 πόντους και Bronze βραβείο 1 πόντο.
Smart & Innovative Factory of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις Ενότητες 2, 3 και 4.

Sustainable Factory of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις Ενότητες 2, 3, 5 και 6.

Υπό την Αιγίδα

Τιμητική Υποστήριξη

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Plant