Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Υποψηφιότητες

Ειρήνη Λιβανού, κιν.: 69766 90477, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 119), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]

Μαρία Βασιλικούδη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 109), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]

Χορηγίες

Μπέσσυ Μπουτεράκου, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 155), e-mail: [email protected]

Υπό την Αιγίδα

Τιμητική Υποστήριξη

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Plant