Πληροφορίες & Όροι συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Στα Manufacturing Excellence Awards 2020 μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα όλες οι ελληνικές βιομηχανικές και μεταποιητικές μονάδες ανά κλάδο που έχουν να παρουσιάσουν βέλτιστες και καινοτόμες πρακτικές στο πλαίσιο της λειτουργίας τους και περιλαμβάνει την καινοτομία και την ποιότητα εργασιών στην παραγωγική & εφοδιαστική αλυσίδα, τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής. Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί. Υπεύθυνη για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα. Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες.

Υποβολή των Υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα Manufacturing Excellence Awards 2020 πραγματοποιείται online στο site των βραβείων: www.manufacturingawards.gr

Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητά σας θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Να εξοφληθεί το κόστος υποψηφιότητας, µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό της Boussias Communications, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυµία της εταιρείας και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της Kριτικής Eπιτροπής, με βάση τα στοιχεία που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης.

Για την Ενότητα 1

 1. Στοιχεία της παραγωγής (αποτέλεσμα παραγωγικής διαδικασίας, γκάμα προϊόντων, εξαγωγές, πελάτες που εξυπηρετούνται κ.λπ.) και των υποδομών (γραμμές παραγωγής, κτιριακές εγκαταστάσεις, ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.)
 2. Παραγωγικότητα και πρόσφατες βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία (αξιοποίηση αυτοματισμών, διατμηματικές συνεργασίες κ.λπ.)
 3. Πρόσφατες επενδύσεις (νέες γραμμές παραγωγής, νέα προϊόντα, νέες ψηφιακές τεχνολογίες, αναδιοργάνωση διαδικασιών κ.λπ.)
 4. Διασφάλιση ποιότητας
 5. Βελτιώσεις και αποτελεσματικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα (upstream και downstream)
 6. Υγεία και Ασφάλεια, περιβαλλοντική διαχείριση
 7. Ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Για την Ενότητα 2-6

 1. Καινοτομίες της πρωτοβουλίας/δράσης
 2. Τρόπος και μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη σχεδίαση / υλοποίηση
 3. Αποτελέσματα και οφέλη (κυρίως ποσοτικά) της πρωτοβουλίας / δράσης
 4. Συμπεράσματα και καλές πρακτικές που μπορεί να αξιοποιηθούν από άλλες εταιρείες

Ζητούμενα για την Υποβολή Υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθούν:

1. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

 • Περιγράψτε το έργο / την ενέργεια / την πρωτοβουλία που θέλετε να αναφερθείτε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.
 • Αναφέρετε την καινοτομία, τα οφέλη και τα αποτελέσματα που είχε σχετικά με την κατηγορία που συμμετέχει, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης.
 • Τέλος, περιγράψτε τις βέλτιστες πρακτικές, τα συμπεράσματα και το know how που προέκυψε από την υλοποίηση και την αξιοποίηση της πρωτοβουλίας σας (case-study) σε οργανωτικό, τεχνολογικό, στρατηγικό, συνεργασιακό επίπεδο.
Χρησιμοποιήστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενο σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. www.manufacturingawards.gr).

2. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με την διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας που μπορεί να δημοσιευθεί στην περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Παρακαλούμε δώστε έμφαση στα αποτελέσματα.

4. Φωτογραφίες (προαιρετικά – αρχείο .jpg έως 3ΜΒ)

Για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας μπορείτε να αποστείλετε έως 3 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.

5. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 3 αρχεία, έως 10 MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf ) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

6. Case Study Video (προαιρετικά – αρχείο .mp4, έως 1 αρχείο, έως 50MB)

Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο MP4, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Κόστος υποψηφιότητας

1η υποψηφιότητα: 350 € + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 700 € + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1.750 € + 24% Φ.Π.Α.
Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 9η-20η: 205 € + 24% Φ.Π.Α
Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 21η και άνω: 180 € + 24% Φ.Π.Α.


Σημ.: Σημ.: Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει με τρόπο προσαρμοσμένο στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν τον Οκτώβριο.

Κριτική Επιτροπή

Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής αποτελούν κορυφαία στελέχη στον τομέα τους, που το καθένα ξεχωριστά καλύπτει όλες τις σχετικές γνωστικές περιοχές των κατηγοριών των βραβείων. Η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής θα ανακοινωθεί σύντομα.

Υπό την Αιγίδα

Τιμητική Υποστήριξη

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Plant